بیشتر
مقاله تحلیلی

آنتن ها از گذشته تا کنون

در زندگی امروزه تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای برطرف کننده اوقات فراغت در منزل می باشد. از فیلم و سریال گرفته تا اخبار و فوتبال و کلی برنامه که در قاب مستطیل شکل تلویزیون...

بیشتر